המים של מי עדן ונביעות אינם מינרליים

תביעה ייצוגית: "המים של מי עדן ונביעות אינם מינרליים"

מאת: הילה רז, TheMarker
יום ראשון, 9 באוגוסט 2009, 17:04

נגד שתי החברות הוגשו תביעות ייצוגיות על סך 1.45 מיליארד שקל: "המעיין ממנו שואבות החברות את המים אינו מוגן מזיהומים ואף הזדהם בפועל "

שתי בקשות לתביעות ייצוגיות הוגשו היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד מי עדן ונביעות בטענה כי המים של החברות אינם מינרליים כהגדרתם בחוק.

התובעת הייצוגית, דורין שמיר, תובעת ממי עדן כ-650 מיליון שקל ומנביעות כ-800 מיליון שקל, בטענות זהות במהותן.

התובעת, המיוצגת על ידי עו"ד גיל רוה ושרון שפינט, קובלת כי המים הנמכרים לצרכנים אינם מים מינרלים כהגדרתם בתקנות המחייבות. לשיטתה, החברות מציגות את המים כמינרליים טבעיים, נקיים מכל זיהום כפי שהם בטבע ועומדים בתקנות. ואולם, בפועל לדבריה, בניגוד לפרסומי החברות, המעיין ממנו שואבות החברות את המים אינו מוגן מזיהומים ואף הזדהם בפועל - כפי שדיווחו החברות לבורסה לפני כחצי שנה.

התובעת מציינת כי מדיווחי הבורסה של החברות עולה כי המים שהחברות מוכרות עוברים סינון נגד חיידקים וטיפול נוסף. בנוסף נטען כי אין קשר ישיר בין המקור שממנו נשאבים המים לבין המקום בו ממלאות אותם החברות. לפיכך, טוענת התובעת המים הנמכרים על ידי החברות עוברים טיפול שאינו עומד בתקנות בריאות העם לגבי מים מינרליים ומי מעיין.

לגרסת התובעת, לו ידעה את העובדות לאשורן לא היתה רוכשת את המים של החברות, מכניסה אותם לגופה ומשקיעה מאמץ בסחיבתם לביתה בקומה השלישית ללא מעלית. לשיטתה, החברות הפרו הוראות של חוק הגנת הצרכן והחוזים בכך שהטעו את הצרכנים והסתירו פגמים ואיכות נחותה של המים הנמכרים. כן נטען שהחברות התרשלו וביצעו תרמית כלפי הלקוחות.

ממי עדן נמסר כי טרם קיבלו את התביעה ולכן אינם יכולים להגיב. מנביעות נמסר: עדיין לא התקבל כתב התביעה, לכשיתקבל נלמד אותו ונגיב בהתאם.

גל און בע"מ  מוצרים לאיכות חיים  שרות 24 שעות   1-700-50-50-30